Seminarium

 

Seminarium środowe

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy prowadzone przez nas seminarium. Tegoroczny temat przewodni to “Formy działania i wytwory umysłu”. Na odbywających się co tydzień posiedzeniach dyskutować będziemy o mechanizmach działania umysłu i tym, jak ich wytwory zmieniają ludzkie otoczenie i sposoby funkcjonowania w nim. Skupimy się przede wszystkim na ujęciach kognitywistycznych, ale uwzględnimy także osiągnięcia innych dyscyplin, mogące pomóc w wyjaśnieniu działania umysłu.

Do udziału w seminarium zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i magistrantów.

Seminarium odbywa się co środę w sali 70 Instytutu Psychologii UAM i trwa od godz. 10 do 13 (z 20-minutową przerwą na kawę, zaczynającą się około godz. 11).

 

Zainteresowanych wygłoszeniem referatu prosimy o kontakt emailowy z jednym z nas.

Andrzej Klawiter (klawiter@amu.edu.pl) Krzysztof Łastowski (oklaski@amu.edu.pl).

 

Seminarium poniedziałkowe (doktoranckie)

W ZLiK odbywają się również seminaria poniedziałkowe, w ramach którego swoją pracę prezentują doktoranci ZLiK.

Seminarium odbywa się w poniedziałki w sali 70 Instytutu Psychologii UAM.

Terminarz seminariów