Kontakt

 

Zakład Logiki i Kognitywistyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Instytut Psychologii
ul. Szamarzewskiego 89a (bud. AB)
60-568 Poznań
tel. (0 61) 829 2322
tel. / fax: (0 61) 829 21 07 (sekretariat Instytutu Psychologii)