Dr. Dorota Leszczyńska-Jasion

 

Personal details:

Name:  Dorota Leszczyńska-Jasion
Date of birth:  July 5, 1980
Place of birth:  Zielona Góra, Poland
e-mail :  Dorota.Leszczynska@amu.edu.pl
phone:  (+48 61) 829 2307
fax:  (+48 61) 829 2107

Education and degree:

2006: Ph.D. degree from University of Zielona Góra
Doctoral dissertation: The Method of Socratic Proofs for Normal Modal Propositional Logics
Supervisor: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Referees: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski (UAM), prof. dr hab. Tomasz Skura (UZ)

2003 — 2006: Ph.D. studies, Institute of Philosophy,
University of Zielona Góra
Supervisor: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

2003: M.A. in Philosophy from University of Zielona Góra
M.A. thesis: Teza o niezdeterminowaniu przekładu z punktu widzenia uhistorycznionej filozofii nauki (The indeterminacy thesis in the account of the historical trend in philosophy of science)
Supervisor: prof. dr hab. Wojciech Sady
Referee: prof. dr hab. Adam Grobler

1999 — 2003: M.A. studies,
Institute of Philosophy,
University of Zielona Góra

Publications

Books

 • Dorota Leszczyńska, “The Method of Socratic Proofs for Normal Modal Propositional Logics”, Adam Mickiewicz University Press, Poznań 2007.  {BibTeX}

Papers

 • Dorota Leszczyńska, “Socratic Proofs for some Normal Modal Propositional Logics”, Logique et Analyse, Vol. 47, No. 185-188, 2004, pp. 259-285.  {BibTeX}
 • Leon Koj, Dorota Leszczyńska, Tomasz Wiziński, “Początki problemu zmiany: Parmenides” (The beginnings of the problem of change: Parmenides), Kwartalnik Filozoficzny, Vol. 33, No. 1, 2005, pp. 5-35
 • Leon Koj, Dorota Leszczyńska, “Czy Parmenides był ewentystą?” (Was Parmenides an eventist?), Analiza i Egzystencja, Vol. 1, Szczecin 2005, pp. 131-138
 • Dorota Leszczyńska, “Co głosi relatywizm poznawczy? Rekonstrukcja konstytutywnych twierdzeń relatywizmu” (What does the cognitive relativism claim: an attempt to reconstruct main relativistic theses), Filozofia Nauki, Vol. 13, No. 1 (49), 2005, pp. 99-110
 • Andrzej Wiśniewski, Guido Vanackere, Dorota Leszczyńska, “Socratic Proofs and Paraconsistency: A Case Study”, Studia Logica, Vol. 80, No. 2-3, 2005, pp. 433-468.  {BibTeX}
 • Dorota Leszczyńska, “Willard van Orman Quine: doktryna niezdeterminowania przekładu” (Willard van Orman Quine: the indeterminacy thesis), Kwartalnik Filozoficzny, Vol. 35, No. 2, 2007, pp. 23-43
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, “The Method of Socratic Proofs for Modal Propositional Logics: K5, S4.2, S4.3, S4M, S4F, S4R and G”, Studia Logica, Vol. 89, No. 3, 2008, pp. 371-405.  {BibTeX}
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, “A loop-free decision procedure for modal propositional logics K4, S4 and S5”, Journal of Philosophical Logic, Vol. 38, No. 2, 2009, pp. 151-177
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Mariusz Urbański, Andrzej Wiśniewski, “Socratic Trees”, Studia Logica, Vol. 101, Issue 5, 2013, pp. 959-986
 • Maciej Komosiński, Adam Kupś, Mariusz Urbański, Dorota Leszczyńska-Jasion, “Identifying efficient abductive hypotheses using multi-criteria dominance relations”, ACM Transactions on Computational Logic, Vol. 15, Issue 4, 2014
 • Paweł Łupkowski, Dorota Leszczyńska-Jasion, “Generating cooperative question-responses by means of erotetic search scenarios”, Logic and Logical Philosophy, Vol. 24, No. 1 March 2015, published on-line 12.08.2014, DOI: 10.12775/LLP.2014.017
 • Andrzej Wiśniewski, Dorota Leszczyńska-Jasion, “Inferential Erotetic Logic meets Inquisitive Semantics”, Synthese Vol. 192 Issue 6, pp. 1585-1608, published on-line 08 April 2015, DOI:10.1007/s11229-013-0355-4
 • Szymon Chlebowski, Dorota Leszczyńska-Jasion, “Dual Erotetic Calculi and the Minimal LFI”, Studia Logica, published on-line 03.06.2015, DOI: 10.1007/s11225-015-9617-0

Research Reports:

 • Dorota Leszczyńska-Jasion, “Erotetic Search Scenarios as families of sequences and Erotetic Search Scenarios as trees: two different, yet equal accounts”, Research Report No 1(1)/2013
 • Andrzej Wiśniewski, Dorota Leszczyńska-Jasion, “Inferential Erotetic Logic meets Inquisitive Semantics. Research Report”, R.R. No 2(2)/2013
 • Szymon Chlebowski, Dorota Leszczyńska-Jasion, “Erotetic Calculi, Duality and Proof-search. Research Report”, R.R. No 1(6)/2015

Conferences:

 • Co głosi relatywizm poznawczy: rekonstrukcja konstytutywnych tez relatywizmu (What does the cognitive relativism claim: an attempt to reconstruct main relativistic theses); III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne (3rd Symposium in Philosophy in Zielona Góra), Zielona Góra, 12-14.IX.2002
 • Socratic Proofs for some modal propositional calculi, 8th Flemish-Polish Workshop on Adaptive and Erotetic Logics and their Applications to the Philosophy of Science, Zielona Góra, 20-22.XI.2003
 • Socratic Proofs for Normal Modal Logics: A Right-sided Approach, VlaPoLo9 – International Workshop “Patterns of Scientific Reasoning: Adaptive and Interrogative Perspectives”, Ghent University, 6-8.V.2004
 • Modalne rachunki sokratyczne (Modal Socratic calculi), VII Polski Zjazd Filozoficzny (VII Polish Philosophical Congress), Szczecin, 14-18.IX.2004
 • (Leon Koj, Dorota Leszczyńska) Czy Parmenides był ewentystą? (Was Parmenides an eventist?), VII Polski Zjazd Filozoficzny (VII Polish Philosophical Congress), Szczecin, 14-18.IX.2004
 • Rachunki sokratyczne dla pewnych rozszerzeń systemu S4 (Socratic calculi for certain extensions of logic S4), X Konferencja “Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki” (10th Conference “Applications of Logic in Philosophy and Foundations of Mathematics”), Szklarska Poręba, 9-13.V.2005
 • Metoda dowodów sokratycznych w normalnych modalnych rachunkach zdaniowych (The method of Socratic proofs for normal modal propositional logics), seminar in philosophy, Institute of Philosophy, University of Zielona Góra, 8.VI.2006
 • Loop-free decision procedure for modal logics K4, S4 and S5 formulated within the framework of the method of Socratic proofs, Trends in Logic IV: “Towards Mathematical Philosophy”, Toruń, 1-4.IX.2006
 • Theorem-Prover for Propositional Modal Logics Based on the Method of Socratic Proofs, 2nd Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science, Smardzewice-Łódź, 16-19 October 2006
 • Rachunki sokratyczne a relacja silnej konsekwencji w logikach modalnych (Socratic calculi and the relation of global consequence in modal logics), “Umysł w świecie – Świat w umyśle”, konferencja połączona z V-tym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Poznań, 1-2.XII.2006
 • (Paweł Łupkowski, Dorota Leszczyńska) Zmiana – próba ujęcia formalnego (Formal approach to change and variability), conference dedicated to the memory of Professor Leon Koj, Lublin 30.VI.2007
 • Metoda dowodów sokratycznych: formalizacja pewnych relacji inferencyjnych między pytaniami (The method of socratic proofs: a formalization of certain inferential relations between questions), “Świętokrzyskie X Polskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzno-Kognitywistyczne”, Klasztor na Świętym Krzyżu, 10-13.IX.2007
 • (together with Mariusz Urbański and Andrzej Wiśniewski) Socratic Trees, 4th Conference: Nonclassical Logics. Theory and Applications, Łódź, 27-29.IX.2011
 • (together with Paweł Łupkowski) Three-Valued Inferential Erotetic Logic and its Applications, IS meets IEL (conference “Inquisitive Semantics meets Inferential Erotetic Logic”), Poznań 18-19.04.2013
 • (together with Paweł Łupkowski) Erotetic Search Scenarios and Three-Valued Logic, LoQI (“Logic, Questions and Inquiry. A conference on Hintikka’s Interogative Model of Inquiry”), Paris 30.05.2013-01.06.2013
 • (together with Adam Kupś) Perspektywa teoriodowodowa w Inferencyjnej Logice Pytań (Inferential Erotetic Logic from the proof-theoretical perspective), X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Szczecin, 25-27.09.2014
 • (together with Adam Kupś) Identifying efficient abductive hypotheses using multi-criteria dominance relations: the classical and the modal case, Conference “Explanation and Abduction. Logico-Philosophical Perspectives” Gent 7-8.05.2015

Scholarships:

Foundation for Polish Science Scholarship (as a part of prof. A. Wiśniewski’s FPS Award), September 2002 — June 2004

Foundation for Polish Science Scholarship START, 2013

Participation in scientific projects:

 • Erotetic logic in the modeling of ultimate and distributed question processing. Theoretical foundations and applications
  Project funded by the National Science Centre; coordinator: prof. dr Andrzej Wiśniewski, 2013-2017
 • Inferential Erotetic Logic and Problem-solving Scenarios
  Project funded by the Foundation for Polish Science; coordinator: prof. dr Andrzej Wiśniewski
 • A formal study of topics from the philosophy of science, especially in terms of adaptive and erotetic logic and of their combination
  Project funded jointly by Ministry of the Flemish Community (Belgium) and State Committee for Scientific Research (Poland); coordinators: prof. dr Erik Weber and prof. dr Adam Grobler
 • Logical and methodological aspects of research procedures
  Project funded by the University of Zielona Góra; coordinators: prof. dr Andrzej Wiśniewski and prof. dr Wojciech Sady